Estació Vinaròs


Anys d'activitat: 1Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Carduelis carduelis 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0
Parus major 0 | 0
Passer domesticus 2 | 0
Passer montanus 0 | 0
Serinus serinus 2 | 3
Sylvia melanocephala 2 | 0
Turdus merula 0 | 0
Upupa epops 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.