Estació Les Planes de Son


Anys d'activitat: 7Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
4
2002
3
2003
4
2004
2
2005
2006
3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
2018
5
2019
2020
2021
2022
2023
Aegithalos caudatus 5 | 1 5 | 7 3 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 10 0 | 0
Anthus trivialis 4 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 1 | 0 2 | 2 1 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0
Emberiza citrinella 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 6 | 0 5 | 1 3 | 0 4 | 1 1 | 0 4 | 3 5 | 4
Fringilla coelebs 4 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 1 4 | 2
Garrulus glandarius 2 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0 4 | 0 3 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1
Parus ater 6 | 0 1 | 0 4 | 0 4 | 0 5 | 0 7 | 0 8 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 2 | 5 4 | 1
Parus cristatus 7 | 0 4 | 2 3 | 1 3 | 0 4 | 2 2 | 3 2 | 0
Parus major 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 3 1 | 0 4 | 1 3 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 3
Prunella modularis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pyrrhula pyrrhula 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus regulus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 4 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 5 | 5 2 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0
Turdus merula 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 1 3 | 1
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Turdus viscivorus 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.