Estació Puntes de Vilalta


Anys d'activitat: 1Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 0 | 1
Certhia brachydactyla 3 | 0
Dendrocopos major 1 | 0
Erithacus rubecula 15 | 6
Fringilla coelebs 1 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0
Parus caeruleus 2 | 0
Parus major 4 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 1
Sylvia atricapilla 3 | 0
Sylvia borin 1 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0
Sylvia melanocephala 7 | 1
Troglodytes troglodytes 1 | 0
Turdus merula 3 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.