Estació Mas de Cameu


Anys d'activitat: 2Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
1
2003
1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 2 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 1 | 0 2 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0
Parus major 5 | 0 1 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 4 | 2 3 | 2
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 3 | 0 1 | 0
Turdus merula 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.