Estació Roureda de Llopard


Anys d'activitat: 3Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
6
2004
7
2005
6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 0 | 0 1 | 0 4 | 3
Carduelis chloris 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 3 | 0 8 | 0 1 | 1
Dendrocopos major 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Erithacus rubecula 29 | 44 38 | 40 27 | 10
Fringilla coelebs 2 | 0 7 | 0 2 | 0
Garrulus glandarius 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 1 4 | 0 5 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 4 | 0 17 | 7 5 | 0
Parus major 9 | 4 7 | 11 5 | 10
Passer domesticus 1 | 0 5 | 0 9 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 1 1 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 1 2 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 0 3 | 0 6 | 2
Serinus serinus 2 | 0 2 | 0 0 | 0
Sitta europaea 3 | 1 3 | 0 0 | 1
Sylvia atricapilla 19 | 2 49 | 6 22 | 1
Troglodytes troglodytes 13 | 4 11 | 8 9 | 2
Turdus merula 32 | 35 32 | 11 28 | 3
Turdus philomelos 0 | 3 14 | 1 11 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.