Estació Alfacada


Anys d'activitat: 8Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5
2007
4
2008
4
2009
4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
2016
6
2017
2018
2019
2020
2021
6
2022
6
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 13 | 9 7 | 8 6 | 4 13 | 11 3 | 9 14 | 5 22 | 8 16 | 9
Acrocephalus melanopogon 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 9 | 11 4 | 7 7 | 9 6 | 11 26 | 35 24 | 49 71 | 40 53 | 28
Alcedo atthis 0 | 3 0 | 4 0 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 3 | 12 9 | 4 0 | 7 3 | 7 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza schoeniclus 0 | 2 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 0
Hirundo rustica 1 | 6 5 | 0 3 | 10 0 | 4 2 | 4 0 | 1 2 | 3 0 | 0
Ixobrychus minutus 3 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 9 1 | 3 0 | 8 0 | 10 0 | 4 0 | 1 1 | 4 0 | 1
Luscinia megarhynchos 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 1 | 4 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Passer domesticus 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 4 | 1 2 | 0 0 | 0 2 | 0
Passer montanus 3 | 18 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 1 1 | 1
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 6 0 | 3 0 | 1
Riparia riparia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.