Estació PuigMoltó


Anys d'activitat: 5Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Aegithalos caudatus 10 | 12 2 | 6 4 | 10 1 | 1 4 | 12
Carduelis carduelis 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Carduelis chloris 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3
Certhia brachydactyla 5 | 2 10 | 0 4 | 0 6 | 6 12 | 3
Cettia cetti 0 | 1
Dendrocopos major 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 10 | 10 11 | 8 17 | 6 10 | 7 4 | 3
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1
Garrulus glandarius 6 | 0 10 | 0 5 | 3 3 | 2
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 11 | 3 8 | 1 5 | 4 6 | 1 3 | 0
Oriolus oriolus 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus ater 2 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | 0 2 | 4
Parus caeruleus 4 | 6 1 | 3 4 | 5 3 | 4 1 | 10
Parus cristatus 5 | 1 2 | 1 2 | 0 5 | 4 0 | 2
Parus major 3 | 2 5 | 0 3 | 5 4 | 5 7 | 3
Passer domesticus 3 | 0 0 | 0 2 | 0 7 | 1 3 | 0
Phylloscopus bonelli 8 | 4 1 | 2 3 | 2 3 | 2 7 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 2 | 2 0 | 2 2 | 1 2 | 0
Saxicola torquata 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Serinus serinus 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 7 | 2 3 | 2 6 | 3 5 | 3 2 | 1
Sylvia cantillans 7 | 2 0 | 1 2 | 3 2 | 2 6 | 1
Sylvia melanocephala 13 | 3 7 | 5 6 | 23 11 | 18 6 | 13
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Turdus merula 26 | 4 19 | 9 8 | 8 9 | 4 16 | 2
Turdus philomelos 1 | 0 0 | 0 2 | 2 4 | 1 1 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.