Estació Canyissar de depuració de l'Estany d'Ivars


Anys d'activitat: 2Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7
2022
7
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 21 | 6 16 | 1
Acrocephalus melanopogon 2 | 1 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 146 | 56 96 | 27
Cettia cetti 5 | 11 6 | 11
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 1
Locustella luscinioides 0 | 1 0 | 3
Luscinia megarhynchos 1 | 1 2 | 0
Merops apiaster 0 | 0 1 | 0
Passer montanus 0 | 1 0 | 0
Pica pica 1 | 0 1 | 0
Remiz pendulinus 1 | 2 4 | 2
Riparia riparia 0 | 1 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 1 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.