Estació Molí de'n Vilalta


Anys d'activitat: 4Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Accipiter nisus 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0
Erithacus rubecula 2 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0
Merops apiaster 0 | 0
Parus ater 0 | 0
Parus caeruleus 4 | 0
Parus cristatus 0 | 0
Parus major 0 | 0
Passer domesticus 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 0
Saxicola torquata 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0
Sylvia borin 0 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0
Sylvia communis 0 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0
Turdus merula 2 | 0
Turdus philomelos 0 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.