Estació Arans


Anys d'activitat: 2Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
2011
1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 1 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0
Parus ater 0 | 0 2 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 1 | 0
Parus major 1 | 0 3 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0
Prunella modularis 0 | 0 2 | 0
Pyrrhula pyrrhula 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 2 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0
Turdus merula 2 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.