Estació Turó de Montcada


Anys d'activitat: 1Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 1 | 1
Carduelis carduelis 0 | 0
Carduelis chloris 2 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0
Parus major 1 | 0
Passer domesticus 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0
Sylvia melanocephala 3 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0
Turdus merula 2 | 0
Upupa epops 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.