Estació Riera Major


Anys d'activitat: 1Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0
Alcedo atthis 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0
Cinclus cinclus 0 | 1
Erithacus rubecula 4 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0
Parus major 2 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0
Turdus merula 0 | 1
Turdus philomelos 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.