Estació El Marcús


Anys d'activitat: 2Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7
2022
7
2023
2024
Accipiter gentilis 1 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 4 | 2
Alcedo atthis 1 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 3 | 0 3 | 0
Cinclus cinclus 0 | 2 1 | 2
Coccothraustes coccothraustes 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 1 1 | 1
Erithacus rubecula 20 | 25 15 | 6
Fringilla coelebs 1 | 0 2 | 0
Garrulus glandarius 0 | 1 0 | 0
Hippolais polyglotta 12 | 0 6 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 3 3 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 3 | 1
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 2 3 | 1
Parus major 7 | 1 6 | 2
Phylloscopus collybita 1 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 2 1 | 0
Serinus serinus 6 | 0 1 | 0
Sitta europaea 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 45 | 2 21 | 5
Sylvia borin 0 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 1 4 | 1
Troglodytes troglodytes 3 | 0 2 | 0
Turdus merula 32 | 11 22 | 3
Turdus philomelos 9 | 0 3 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.